תקליטן לאירוע רואים זוג ידיים מכוונות את המוזיקה בעמדה